Det er mye opp og ned i Vesterålen.... Her på tur opp...