13. jul, 2014

Det tar på å hjelpe til med slåtta!

Slisch er helt avbala av bare å se på at det rakes.