13. jul, 2014

En rødlistet småmåke...

..i båndtvangstiden er også den interessant.