5. jan, 2014

5. januar 2013..

.. ikke akkurat skiføre, men rypa har det sikkert greit oppe i fjellet.