24. nov, 2013

Riff(Slisch/Hugo Boss)

..med stjerner i blikket...? - kanskje sikter han her mot nye høyder i utstillingskarrieren...;)