26. mai, 2013

Hadseløya's Madam Mim

Mim med fult fokus på eier og handler Vivian Eriksen. Mim er etter Hadseløya's Slisch og Hugo Boss av Kjerringholm.