20. mai, 2013

Alex II finner død enkeltbekkasin flytende i veigrøfta

Bekkasinen har antakelig blitt truffet av en bil, slengt i grøfta og druknet. Vi får håpe den ikke hadde noen "minibekkiser" som skulle vært ruget på.